DFM architectural office

Informatievenster sluiten

We streven een functionele architectuur na met een eenvoudige logische vormgeving.

Een gebouw is een aaneenschakeling van functies met onderlinge relaties. Deze relaties beperken zich niet tot de ruimte op zich, maar krijgen een vervolg in de buitenruimte waarbij een interactie ontstaat.

De inplanting van het gebouw zal bepalend zijn voor de interne organisatie en voor de functionele relaties onderling.

De inval van licht speelt een belangrijke rol in ruimtelijke ervaring.

De uitstraling van het gebouw moet als referentiepunt voor omgeving en gebruikers naar voren komen.

DFM

webdesign: X-design pro